Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä:

Diafree Oy

 

Sotilaankuja 9 H 67, 33710 Tampere

 

[email protected]

 

Keräämme henkilötietoja verkkosivuillamme www.diafree.fi vapaaehtoisilla lomakkeilla, jolla voi liittyä markkinointirekisteriimme. Rekisteri toimii vain Diafree-yrityksen asioista tiedottamiseen sekä markkinointiin. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa milloin vain, ja peruutusohjeet ovat selvästi näkyvillä.

 

Asiakasrekistereinä käytämme valmennusjärjestelmä Kajabia sekä Google Drivea. Palvelun ostaneet henkilöt ilmoittavat erillisellä kyselylomakkeella haluamansa määrän yhteystietoja, henkilötietoja tai potilastietoja. Käsittelyn kohteena olevia tietoja voivat olla henkilö- ja osoitetiedot, suostumukset ja kiellot, terveystiedot, hyvinvointitiedot, ajanvaraustiedot, laskutustiedot, sekä hoitosuunnitelmat. Henkilötietoja käytetään tarvittaessa palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn.

 

Sähköpostirekisteriä hallinnoi markkinoinnista vastaava henkilö; asiakas- ja potilastietoja ainoastaan hoidossa ja valmennuksessa toimiva henkilökunta. Asiakkuustietorekisterejä saavat käsitellä vain yrityksen tietosuojasopimuksen allekirjoittaneet henkilöt. Sähköiset reseptisi tallentuvat Reseptikeskukseen, jonka rekisterinpitäjänä toimii Kela. Lisätietoa www.kanta.fi.

 

Yritys käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta.

 

Asiakaspalvelujärjestelmään luovutettuja tietoja säilytetään 7 vuoden ajan, potilastieto- ja valmennusjärjestelmään luovutettuja tietoja 12 vuotta henkilön kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä. Henkilötietoja ei käsitellä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Potilastietojasi voidaan luovuttaa Potilaslain (785/1992) 13§:n nojalla seuraavasti:

 1. Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö/organisaatio/hoitopaikka tai terveydenhuollon ammattihenkilö

  • Tutkimuksen tai hoidon järjestämiseksi voidaan luovuttaa tarpeellisia tietoja sinun yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksiköille, antamasi suullisen tai kirjallisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän, potilasasiakirjaan merkittävän suostumuksen mukaisesti.
 2. Vakuutusyhtiöt

  • Lakisääteiset liikenne- ja tapaturmavakuutukset tarpeelliset tiedot luovutetaan vakuutusyhtiölle ilman suostumusta (lain perusteella)

  • Vapaaehtoiset vakuutukset: tarpeelliset tiedot luovutetaan antamasi suostumuksen mukaisesti
 3. Viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus

  • Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin, tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.
 4. Potilaan lähiomainen tai muu läheinen
  • Jos olet tajuttomana tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana voi sinun lähiomaisesi tai muu läheisesi saada tiedon sinusta ja terveydentilastasi, jollei ole syytä olettaa, että olisit kieltänyt näin menettelemästä.
 5. Kuolleen henkilön tietojen luovuttaminen
  • Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suojan tarve jatkuu vielä henkilön kuoltua. Näin ollen myöskään kuolleen henkilön tietoja ei saa luovuttaa ilman laissa olevaa perustetta.
 6. Tutkimuskäyttö
  • Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen on voimassa, mitä Potilaslain 13.4 §:ssä säädetään. Muu terveystietojen tutkimuskäyttö edellyttää suostumusta.

Tietonsa rekisteriin luovuttaneella on milloin tahansa oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, oikaista tai rajoittaa niitä, vastustaa tietojen käsittelyä, tehdä oikeus valvontaviranomaiselle tai konsultoida potilasasiamiestä.

 

Lisätietoja saa tietosuojavastaavalta:

Jakob Valdma, [email protected] 0400323170

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.